های ملک

مشاوره:منطقه ،ساختمان شناسی

  • ۰
مشاوره:منطقه ،ساختمان شناسی

کجا زمین و خانه بخرید ؟

کدام زمین ها بیشترین رشد را خواهند داشت؟

چه نوع خانه بخرید ضرر نمی کنید؟

‫۰/۵ (بررسی ۰)
img

yahya937

    پیوستن به گفتگو