کمیسیون مشاورین

کمیسیون مشاورین|های ملک سلام به ” های ملک ” خوش آمدید محاسبه کمیسیون مشاورین املاک: درامد هر بنگاه مشاوره املاک حاصل دریافت کمیسیون هایی است که از قرارداد های خرید و فروش و یا اجاره ملک دریافت می کنند و این حق کمیسیون مشاورین  املاک دارای یک نرخ نامه مشخص است که هر ساله توسط […]

انتقال سند | های ملک

انتقال سند |های ملک سلام به ” های ملک ” خوش آمدید انتقال سند اخرین مرحله خرید و یا فروش ملک می باشد و بعد از این مرحله به صورت قانونی خرید و یا فروش ملکتان به اتمام رسیده است انتقال سند فقط در دفتر خانه های اسناد رسمی امکان پذیر است برای انتقال سند ملکی در ابتدایی […]

مراحل دریافت انشعاب | های ملک

مراحل دریافت انشعاب | های ملک سلام به ” های ملک ” خوش آمدید مراحل واگذاری انشعاب برق: ۱-مراجعه به خدمات مشترکین قسمت مربوطه واحد پذیرش متقاضی ۲-تکمیل فرم تقاضای برق در واحد پذیرش ۳-اعلام زمان بازدید وتهیه کروکی یا طرح از سوی مسئول پذیرش ۴-دریافت فیش های مربوطه از واحد خدمات مشترکین ۵-ارائه فیشهای […]

پایان کار بهره برداری | های ملک

پایان کار بهره برداری | های ملک سلام به ” های ملک ” خوش آمدید هر بنایی بعد از اتمام مراحل احداث نیازمند ان است که مالک ان شهرداری نسبت به تسویه حساب و دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی اقدام نماید. در بین گواهی های ساختمانی پایانکار بهره برداری از تمام پروانه ها مهم تر […]