دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک

دوره غیر حضوری

شامل فایل های تصویری ، صوتی و پاورپوینت

( نتیجه )

تنها دوره حضوری و عملیاتی در بستر واقعی ایران

دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک

دوره غیر حضوری

شامل فایل های تصویری ، صوتی و پاورپوینت

( نتیجه )

تنها دوره حضوری و عملیاتی در بستر واقعی ایران

مشخصات دوره حضوری

جلسات در هفته :

2 جلسه 4 ساعته 

 

ساعت آموزش
0

مدت دوره :

12 ماهه / 52 هفته

 

فرمت دوره :

حضوری

ویژگی های دوره

 

1) اولین و تنها دوره تخصصی سرمایه گذاری املاک درایران


2) جامع ترین دوره سرمایه گذاری (مبتدی تا حرفه ای )


3) کاربردی بودن بخاطر مباحث اجرایی خودم و تجربیات اجرایی دیگر سرمایه گذاران خبره کشور


4) دارای تمام مدل های سرمایه گذاری املاک (خریدوفروش؛ساخت وساز؛بازسازی؛زمین و…)


5) محتوا وارائه ساده وشیوا که هرشخصی باهر مقدار سواد میتواند به راحتی یاد بگیرد.


6) 100 درصد بومی و متناسب بازار ایران

مهندس سید بهرام علیزاده (های ملک)

مناسب چه کسانی می باشد ؟

 

افرادبالای 18سال

افرادی که انگیزه کسب درآمدهای بالا دارند.

افرادی که زمان وانرژی کافی برای دیدن آموزشها دارند.

افرادی که می خواهند سرمایه گذاری املاک شغل اولشان باشد.

افرادی که به سرمایه گذاری املاک به عنوان شغل دوم نگاه می کنند.

جامعه وکلا و پزشکان – کسبه – معلمان – رستوران دارها – کارآفرینان – کارگرها – کارمندان – اساتید دانشگاه – متخصص های ساختمانی (بنا؛جوشکار؛گچکار؛کاشیکار؛سنگ کار؛کابینت کارو…) افرادسیاسی ؛فرهنگی ؛ ورزشی – دانشجوها

مشخصات دوره حضوری

مهارت عملی

ویژگی های دوره

 

1) اولین و تنها دوره تخصصی سرمایه گذاری املاک درایران


2) جامع ترین دوره سرمایه گذاری (مبتدی تا حرفه ای )


3) کاربردی بودن بخاطر مباحث اجرایی خودم و تجربیات اجرایی دیگر سرمایه گذاران خبره کشور


4) دارای تمام مدل های سرمایه گذاری املاک (خریدوفروش؛ساخت وساز؛بازسازی؛زمین و…)


5) محتوا وارائه ساده وشیوا که هرشخصی باهر مقدار سواد میتواند به راحتی یاد بگیرد.


6) 100 درصد بومی و متناسب بازار ایران

مناسب چه کسانی می باشد ؟

افرادبالای 18سال

افرادی که انگیزه کسب درآمدهای بالا دارند.

افرادی که زمان وانرژی کافی برای دیدن آموزشها دارند.

افرادی که می خواهند سرمایه گذاری املاک شغل اولشان باشد.

افرادی که به سرمایه گذاری املاک به عنوان شغل دوم نگاه می کنند.

جامعه وکلا و پزشکان – کسبه – معلمان – رستوران دارها – کارآفرینان – کارگرها – کارمندان – اساتید دانشگاه – متخصص های ساختمانی (بنا؛جوشکار؛گچکار؛کاشیکار؛سنگ کار؛کابینت کارو…) افرادسیاسی ؛فرهنگی ؛ ورزشی – دانشجوها

مهندس سید بهرام علیزاده (های ملک)

سرفصل های دوره

ماه اول و دوم

الف) ضرورت سرمایه گذاری 

ب) اصول سرمایه گذاری 

ج) آفتهای سرمایه گذاری 

د) باورهای سرمایه گذارخبره 

الف) ساخت وساز – خریدوفروش – تغییرکاربری – زمین – پیش فروش – مشارکت درساخت -املاک وام دار- تجمیع وتفکیک – خریدوفروش تراکم – کلنگی وبازسازی – بورس زمین ومسکن – سرمایه گذاری جمعی

ب)جدول تصمیم گیری بسترها

ج) تدوین بوم شغلی

ماه سوم و چهارم

الف) پروانه ساخت 

ب) برنامه ریزی 

ج) تجهیزکارگاه 

د) خرید 

ر) کنترل ونظارت

س) قراردادها (پیمانکار- پرسنل – شریک) – استخدام و جذب نیرو

ماه پنجم و ششم

قراردادنویسی (خرید – مشارکت درساخت)

ماه هفتم و هشتم

الف) تامین مالی (پیش فروش – وام – فروش داراییها – قرض )

ب) تحلیل بازارمسکن 

ج) منطقه شناسی 

د) کشف فرصتهای سرمایه گذاری

ر) تدوین طرح توجیهی

س) جذب سرمایه گذار

ماه نهم و دهم

گام چهارم : مراقبت ازسرمایه گذاری

الف) بازاریابی 

ب)تبلیغات 

ج) فروش 

د) قراردادنویسی

ماه یازدهم و دوازدهم

الف) کشف فرصتهای سرمایه گذاری 

ب) تدوین طرح توجیهی 

ج) جذب سرمایه گذار

د) قراردادنویسی 

ر) مدیریت ساخت 

س) مدیریت بازسازی 

ش) مراقبت ازسرمایه گذاری 

ص) بازاریابی

ط) فروش 

ع) قراردادنویسی

سرفصل های دوره

ماه اول و دوم

الف) ضرورت سرمایه گذاری 

ب) اصول سرمایه گذاری 

ج) آفتهای سرمایه گذاری 

د) باورهای سرمایه گذارخبره 

الف) ساخت وساز – خریدوفروش – تغییرکاربری – زمین – پیش فروش – مشارکت درساخت -املاک وام دار- تجمیع وتفکیک – خریدوفروش تراکم – کلنگی وبازسازی – بورس زمین ومسکن – سرمایه گذاری جمعی

ب)جدول تصمیم گیری بسترها

ج) تدوین بوم شغلی

ماه سوم و چهارم

الف) پروانه ساخت 

ب) برنامه ریزی 

ج) تجهیزکارگاه 

د) خرید 

ر) کنترل ونظارت

س) قراردادها (پیمانکار- پرسنل – شریک) – استخدام و جذب نیرو

ماه پنجم و ششم

قراردادنویسی (خرید – مشارکت درساخت)

ماه هفتم و هشتم

الف) تامین مالی (پیش فروش – وام – فروش داراییها – قرض )

ب) تحلیل بازارمسکن 

ج) منطقه شناسی 

د) کشف فرصتهای سرمایه گذاری

ر) تدوین طرح توجیهی

س) جذب سرمایه گذار

ماه نهم و دهم

گام چهارم : مراقبت ازسرمایه گذاری

الف) بازاریابی 

ب)تبلیغات 

ج) فروش 

د) قراردادنویسی

ماه یازدهم و دوازدهم

الف) کشف فرصتهای سرمایه گذاری 

ب) تدوین طرح توجیهی 

ج) جذب سرمایه گذار

د) قراردادنویسی 

ر) مدیریت ساخت 

س) مدیریت بازسازی 

ش) مراقبت ازسرمایه گذاری 

ص) بازاریابی

ط) فروش 

ع) قراردادنویسی

دستاوردهای شما از این دوره آموزشی

حقوقی

تمام نکات حقوقی ملک را یاد می گیرید و می توانید مثل یک وکیل قراردادخریدوفروش انجام دهید وازکلاهبرداریها جلوگیری کنید.

منطقه شناسی

با منطقه شناسی آشنا می شوید و می توانید منطقه هایی که مناسب سرمایه گذاری هست را تشخیص دهید تا سود بیشتری ازسرمایه گذاری ببرید

تحلیل بازار

تحلیل بازار مسکن را یاد می گیریدوخودتان می توانید تشخیص دهید چه زمانی ملک بخرید؛ چه مدت ملک رانگه داریدوچه زمانی ملک را بفروشید.

ساختمان شناسی

ساختمان شناسی را که یادگرفتیدمی توانیدخانه هایی که سودبیشتری دارند وراحت تر فروش می روند راتشخیص دهید ونسبت به دیگران سودخیلی بیشتری ببرید.

مذاکره و چانه زنی

وقتی مذاکره وچانه زنی را بیاموزید حداقل بین 5الی 20درصد سودسرمایه گذاری رامی توانید ازاین قسمت نصیب خودتان بکنید.

تامین مالی

تامین مالی را یادمی گیریدو به کمک این مهارت می توانید باسرمایه اندک واردحوزه سرمایه گذاری شویدوالباقی مبلغ سرمایه گذاری راباروشهایی که یادگرفتید تامین کنید وسودکلانی رانصیب خودتان بکنید.

طرح توجیهی

تدوین طرح توجیهی راکه بیاموزید می توانید تشخیص دهید سرمایه گذاری که می خواهید وارد آن شوید آیا سودمناسبی داردیاخیر؟ یعنی قبل ازواردشدن درسرمایه گذاری نتیجه آن را می بینیدوازضررجلوگیری می کنید.

مهارت فروش ملک

مهارت فروش ملک رایادمی گیرید که مهمترین مهارت یک سرمایه گذارخبره هستوبااستفاده ازاین مهارت می توانیدخرید بهترو فروش باقیمت بالاترودرزمان کمتری داشته باشید.

ساخت شخصیت سرمایه گذار

با تکنیک هایی درباره شخصیت سرمایه گذارخبره آشنا میشوید و می توانید شخصیت خودتان رابه سمت شخصیت سرمایه گذارخبره رشد دهید چون 80 درصد موفقیت درسرمایه گذاری املاک درشخصیت سرمایه گذاری هست وتنها 20 درصد درمهارت سرمایه گذاری می باشد.

مهارت کشف فرصت

تکنیک های کشف فرصت های سرمایه گذاری را می آموزید و به کمک آن درهرمکان و زمان می توانید فرصت های جذاب سرمایه گذاری راشناسایی کنید یا گاهی وقتها می توانید فرصت هایی خیلی جذابی را بسازیدوسودهای کلانی رانصیب خودتان بکنید.

و درکل به دانش و مهارت 20 ساله یک سرمایه گذارخبره در حوزه املاک دسترسی پیدا کرده وبه وسیله آن می توانید خیلی سریع به ثروت دست پیداکنید.

دستاوردهای شما از این دوره آموزشی

حقوقی

تمام نکات حقوقی ملک را یاد می گیرید و می توانید مثل یک وکیل قراردادخریدوفروش انجام دهید وازکلاهبرداریها جلوگیری کنید.

منطقه شناسی

با منطقه شناسی آشنا می شوید و می توانید منطقه هایی که مناسب سرمایه گذاری هست را تشخیص دهید تا سود بیشتری ازسرمایه گذاری ببرید

تحلیل بازار

تحلیل بازار مسکن را یاد می گیریدوخودتان می توانید تشخیص دهید چه زمانی ملک بخرید؛ چه مدت ملک رانگه داریدوچه زمانی ملک را بفروشید.

ساختمان شناسی

ساختمان شناسی را که یادگرفتیدمی توانیدخانه هایی که سودبیشتری دارند وراحت تر فروش می روند راتشخیص دهید ونسبت به دیگران سودخیلی بیشتری ببرید.

مذاکره و چانه زنی

وقتی مذاکره وچانه زنی را بیاموزید حداقل بین 5الی 20درصد سودسرمایه گذاری رامی توانید ازاین قسمت نصیب خودتان بکنید.

تامین مالی 

تامین مالی را یادمی گیریدو به کمک این مهارت می توانید باسرمایه اندک واردحوزه سرمایه گذاری شویدوالباقی مبلغ سرمایه گذاری راباروشهایی که یادگرفتید تامین کنید وسودکلانی رانصیب خودتان بکنید.

طرح توجیهی

تدوین طرح توجیهی راکه بیاموزید می توانید تشخیص دهید سرمایه گذاری که می خواهید وارد آن شوید آیا سودمناسبی داردیاخیر؟ یعنی قبل ازواردشدن درسرمایه گذاری نتیجه آن را می بینیدوازضررجلوگیری می کنید.

مهارت فروش ملک

مهارت فروش ملک رایادمی گیرید که مهمترین مهارت یک سرمایه گذارخبره هستوبااستفاده ازاین مهارت می توانیدخرید بهترو فروش باقیمت بالاترودرزمان کمتری داشته باشید.

 ساخت شخصیت سرمایه گذار

با تکنیک هایی درباره شخصیت سرمایه گذارخبره آشنا میشوید و می توانید شخصیت خودتان رابه سمت شخصیت سرمایه گذارخبره رشد دهید چون 80 درصد موفقیت درسرمایه گذاری املاک درشخصیت سرمایه گذاری هست وتنها 20 درصد درمهارت سرمایه گذاری می باشد.

مهارت کشف فرصت

تکنیک های کشف فرصت های سرمایه گذاری را می آموزید و به کمک آن درهرمکان و زمان می توانید فرصت های جذاب سرمایه گذاری راشناسایی کنید یا گاهی وقتها می توانید فرصت هایی خیلی جذابی را بسازیدوسودهای کلانی رانصیب خودتان بکنید.

 چرا دوره را ساختم ؟ 

همیشه در جامعه می دیدم که عده ای باکار و زحمت کمتر خیلی پول در می آورند و عده ای با کار شبانه روزی و زحمت بسیار درآمد خیلی کمتری دارند . بعدازسال ها کار و تجربه و مطالعه به مدل دسته بندی این افراد رسیدم.

در این مدل چند نکته متوجه شدم:

الف) تعداد سرمایه گذاران خیلی کمتر از دیگر دسته هاست ولی میزان ثروتشان بسیار بیشتر است.

ب) دسته های دیگر برای دسته سرمایه گذار کار می کنند.

ج) در زمان بحران و تورم ثروت دیگر دسته ها کم ولی ثروت دسته سرمایه گذاران افزایش پیدا می کند.

د) دسته سرمایه گذاران آزادی مالی خیلی بیشتری نسبت به دیگر دسته ها دارند.

بعد از متوجه شدن این قضیه مسیرم که کارآفرینی املاک بود رو به مسیر سرمایه گذاری املاک ارتقا دادم و در این مسیر سرمایه گذاریهای زیادی انجام دادم و موفقیتهایی کسب کردم وچون درجامعه آموزش تخصصی سرمایه گذاری جامع املاک وجود نداشت تصمیم گرفتم برای رشد خودم و ارتقا جامعه دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک رابسازم؛ تا هر کسی که رویای کسب ثروت وخدمت به جامعه را دارد بتواند راحت تر این مسیر را طی کند.

 چرا دوره را ساختم ؟ 

همیشه در جامعه می دیدم که عده ای باکار و زحمت کمتر خیلی پول در می آورند و عده ای با کار شبانه روزی و زحمت بسیار درآمد خیلی کمتری دارند . بعدازسال ها کار و تجربه و مطالعه به مدل دسته بندی این افراد رسیدم.

در این مدل چند نکته متوجه شدم:

الف) تعداد سرمایه گذاران خیلی کمتر از دیگر دسته هاست ولی میزان ثروتشان بسیار بیشتر است.

ب) دسته های دیگر برای دسته سرمایه گذار کار می کنند.

ج) در زمان بحران و تورم ثروت دیگر دسته ها کم ولی ثروت دسته سرمایه گذاران افزایش پیدا می کند.

د) دسته سرمایه گذاران آزادی مالی خیلی بیشتری نسبت به دیگر دسته ها دارند.

بعد از متوجه شدن این قضیه مسیرم که کارآفرینی املاک بود رو به مسیر سرمایه گذاری املاک ارتقا دادم و در این مسیر سرمایه گذاریهای زیادی انجام دادم و موفقیتهایی کسب کردم وچون درجامعه آموزش تخصصی سرمایه گذاری جامع املاک وجود نداشت تصمیم گرفتم برای رشد خودم و ارتقا جامعه دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک رابسازم؛ تا هر کسی که رویای کسب ثروت وخدمت به جامعه را دارد بتواند راحت تر این مسیر را طی کند.

 دوره های برگزار شده 

 دوره اول 

 دوره دوم 

 دوره های برگزار شده 

 دوره اول 

 دوره دوم 

 نتایج دوره  

 دوره اول 

آقای دکتر مختاری

آقای مهندس شهابی

آقای مهندس بهرام زاده

 دوره دوم 

مهندس رضا رنجبر

مهندس مرتضی رنجبر

آقای مصطفی رنجبر

سرکار خانم مودب

 نتایج دوره  

 دوره اول 

نظر دکتر مختاری

نظر مهندس شهابی

نظر مهندس بهرام زاده

 دوره دوم 

نظر مهندس رضا رنجبر

نظر مهندس مرتضی رنجبر

نظر آقای مصطفی رنجبر

نظر سرکار خانم مودب

 رزومه استاد 

استاد مهندس سید بهرام علیزاده

سرمایه گذارخبره املاک

بنیان گذارآکامی تخصصی سرمایه گذاری املاک درایران

مدیریت پروژه  MBA دارای مدرک

نویسنده سه جلدکتاب تخصصی املاک

آموزش بیش از 7000 نفر

مدرس دوره های تخصصی سرمایه گذاری املاک

برگزارکننده چندین ورکشاپ؛سمینارتخصصی املاک

تولید 60 سرفصل آموزشی تخصصی املاک با بیش 12/000 دقیقه آموزش

مدیر فروش و کارشناس فروش پروژه های کلان شهری

مجری چندین پروژه ساختمانی

مهندس سید بهرام علیزاده

 رزومه استاد 

مهندس سید بهرام علیزاده
استاد مهندس سید بهرام علیزاده

سرمایه گذارخبره املاک

بنیان گذارآکامی تخصصی سرمایه گذاری املاک درایران

مدیریت پروژه  MBA دارای مدرک

نویسنده سه جلدکتاب تخصصی املاک

آموزش بیش از 7000 نفر

مدرس دوره های تخصصی سرمایه گذاری املاک

برگزارکننده چندین ورکشاپ؛سمینارتخصصی املاک

تولید 60 سرفصل آموزشی تخصصی املاک با بیش 12/000 دقیقه آموزش

مدیر فروش و کارشناس فروش پروژه های کلان شهری

مجری چندین پروژه ساختمانی

photo_2022-03-13_20-05-03

 درخواست مشاوره 

شما این فرصت را دارید با تکمیل فرم زیر ، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود ، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی ” های ملک ” استفاده نمایید .

 درخواست مشاوره 

شما این فرصت را دارید با تکمیل فرم زیر ، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود ، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی ” های ملک ” استفاده نمایید .

 مزایای دوره 

1) تضمین نتیجه

اگرنتیجه نگرفتید 100 درصد هزینه تان برگشت داده می شود و مبلغ 20/000/000 میلیون تومان خسارت ازطرف ما به شما پرداخت می گردد.

ضمانت بازگشت وجه دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک از مبتدی تا پیشرفته

2) 3 ماه مشاوره رایگان بعد ازدوره به ارزش 15/000/000 میلیون تومان

3) 40 درصد تخفیف عقد هر نوع قرارداد ملکی ( خرید و فروش؛ مشارکت در ساخت ؛ اجاره و… )

به مدت یکسال

3) ارائه مدرک معتبر

 مزایای دوره 

1) تضمین نتیجه

اگرنتیجه نگرفتید 100 درصد هزینه تان برگشت داده می شود و مبلغ 20/000/000 میلیون تومان خسارت ازطرف ما به شما پرداخت می گردد.

ضمانت بازگشت وجه دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک از مبتدی تا پیشرفته

2) 3 ماه مشاوره رایگان بعد ازدوره به ارزش 15/000/000 میلیون تومان

3) 40 درصد تخفیف عقد هر نوع قرارداد ملکی ( خرید و فروش؛ مشارکت در ساخت ؛ اجاره و… )

به مدت یکسال

3) ارائه مدرک معتبر

مبلغ سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه دراین دوره تا 50 برابر مبلغ دوره بوده است؛ افرادی که دراین دوره شرکت کردند سودهای میلیاردی کردند

فقط 99/000/000 تومان

آیا مبلغ سرمایه گذاری برای تهیه دوره منصفانه هست ؟

عده کمی از سرمایه گذاران بابت مبلغ دوره سوال می کنند که آیا منصانه هست؟ باچند دلیل توضیح می دهم و قضاوت را به خودتان واگذار می کنم.  

1) اثرگذاری آموزش ها :

دستاورد مالی شما به مراتب چندین برابر بیشتر از مبلغ دوره هست؛ ممکن هست دریک سرمایه گذاری کوچک ملکی که با حداقل 500 میلیون تومان وارد می شوید بتوانید درمدت کوتاهی 300 تا 400 میلیون تومان سود کسب کنید و چنانچه سرمایه گذاری شما بیشتر باشد مثلا 5 میلیارد تومان ممکن هست بابه کارگیری درست آموزش ها 2 الی 4 میلیارد تومان سود کسب کنید.

2) جلوگیری از ضررهای گران :

 همانطور که سود سرمایه گذاری املاک زیاد هست ضررهای آن هم سنگین وگران هست. ممکن هست دریک سرمایه گذاری کوچک ملکی با 500 میلیون تومان کل سرمایه شما نابود شود؛ پس با پرداخت مبلغ دوره در حقیقت دارید سرمایه گذاری می کنید و سرمایه خودتان را بیمه می کنید.

3) گران بودن ساخت دوره :

قیمت یک دوره آموزشی مثلا (زبان انگلیسی) بسیار آسان وارزان هست یعنی استادی که دوره آموزشی زبان انگلیسی می سازد کافیست حدود دوسال آموزش ببیند و بدون ریسک و ضرری با دو ساعت جلوی دوربین آمدن می تواند دوره را بسازد. ولی فرایند ساخت دوره سرمایه گذاری املاک بسیارسخت و هزینه برهست؛ مثلا مهارت فروش حاصل 5 سال کار و تحمل ضررهای چند صد میلیونی و ریسک های بالا و حداقل چند بار دادگاه رفتن و دعوا با مشتریان شکل گرفته است. مشابه همین مهارت بازاریابی؛ مهارت ساخت؛ مهارت بازسازی؛ مهارت جذب سرمایه؛ مهارت تحلیل بازار مسکن و….اگر بخواهیم هزینه همه مهارتها را حساب بکنیم چندین میلیارد هزینه دانش؛ تجربه شده است تا شما از این دانش با حداقل هزینه بهره مند شوید.

4) زمان بر بودن دوره :

درحوزه مسکن؛ خرید و فروش یک شغل مستقل به حساب می آید و چندین هزار نفرفقط در این شغل کسب درآمد می کنند؛ ساخت و سازهم یک شغل بسیار سخت و پیچیده به شمار می آید؛ بازسازی و بازاریابی املاک و… همچنین شغل های مستقلی هستند که چندین هزار نفر از آن ها کسب درآمد می کنند. کسب دانش و مهارت در هر کدام ازاین حوزه ها چند سال زمان می برد ولی حوزه سرمایه گذاری معجون حوزه مسکن می باشد یعنی ترکیبی از همه این مهارتها و برای کسب این مهارتها تا الان 20 سال زمان صرف شده است و شما با حداقل هزینه دارید تجربه 20 سال یک سرمایه گذار را استفاده می کنید.

5) منحصر به فرد بودن :

برخی از اساتید اشاره ای به سرمایه گذاری املاک کرده اند و من اکثر آن ها را دیده ام ولی اکثر اساتید خودشان سرمایه گذار نیستند و تجربه نداشته وصرفا معلم هستند. برخی دیگر که سرمایه گذار هستند خیلی جزئی آموزش داده اند. این دوره آموزشی به دلیل مهارتهای اجرایی من در تمامی حوزه ها (بازاریابی؛فروش؛ ساخت وساز؛ بازسازی؛ جذب سرمایه؛ تحلیل بازار مسکن و…) وهمچنین مهارت نویسندگی وتدریس من اولین وتنها دوره آموزشی تخصصی و جامع سرمایه گذاری املاک درکشور می باشد. و قانون طلایی منحصر بودن یعنی با ارزش بودن مثل الماس.

6) با ارزش بودن خودتان :

به این مثال دقت کنید: شخصی به دنبال خرید ماشین هست و برای خودش پراید به مبلغ 150 میلیون تومان می خرد و شخص دیگری برای خودش لامبورگینی به ارزش چند میلیارد می خرد؛ تعداد افرادی که پراید می خرند بسیار بیشتر از افرادی هستند که لامبورگینی می خرند. هر دو نفر وسیله سواری خریده اند ولی هر کدام به اندازه لیاقت وارزشی که برای خودقائل شده اند هزینه کرده اند. دوره مهارت فروش دربازار حدود 3 میلیون تومان می باشد و چندین هزار نفردنبال کسب مهارت فروش هستند تا فروشنده شوند ولی در دنیا تعداد اندکی سرمایه گذار وجود دارد که دنبال کسب مهارت سرمایه گذاری می باشند و این افراد برای خودشان ارزش ویژه ای قائل هستند چون می خواهند به درآمدهای بسیار زیاد برسند.شما اگرتا این مرحله آمده اید بدانید که حتما می خواهید لامبورگینی سوار شوید. 

آیا مبلغ سرمایه گذاری برای تهیه دوره منصفانه هست ؟

عده کمی از سرمایه گذاران بابت مبلغ دوره سوال می کنند که آیا منصانه هست؟ باچند دلیل توضیح می دهم و قضاوت را به خودتان واگذار می کنم.  

1) اثرگذاری آموزش ها :

دستاورد مالی شما به مراتب چندین برابر بیشتر از مبلغ دوره هست؛ ممکن هست دریک سرمایه گذاری کوچک ملکی که با حداقل 500 میلیون تومان وارد می شوید بتوانید درمدت کوتاهی 300 تا 400 میلیون تومان سود کسب کنید و چنانچه سرمایه گذاری شما بیشتر باشد مثلا 5 میلیارد تومان ممکن هست بابه کارگیری درست آموزش ها 2 الی 4 میلیارد تومان سود کسب کنید.

2) جلوگیری از ضررهای گران :

 همانطور که سود سرمایه گذاری املاک زیاد هست ضررهای آن هم سنگین وگران هست. ممکن هست دریک سرمایه گذاری کوچک ملکی با 500 میلیون تومان کل سرمایه شما نابود شود؛ پس با پرداخت مبلغ دوره در حقیقت دارید سرمایه گذاری می کنید و سرمایه خودتان را بیمه می کنید.

3) گران بودن ساخت دوره :

قیمت یک دوره آموزشی مثلا (زبان انگلیسی) بسیار آسان وارزان هست یعنی استادی که دوره آموزشی زبان انگلیسی می سازد کافیست حدود دوسال آموزش ببیند و بدون ریسک و ضرری با دو ساعت جلوی دوربین آمدن می تواند دوره را بسازد. ولی فرایند ساخت دوره سرمایه گذاری املاک بسیارسخت و هزینه برهست؛ مثلا مهارت فروش حاصل 5 سال کار و تحمل ضررهای چند صد میلیونی و ریسک های بالا و حداقل چند بار دادگاه رفتن و دعوا با مشتریان شکل گرفته است. مشابه همین مهارت بازاریابی؛ مهارت ساخت؛ مهارت بازسازی؛ مهارت جذب سرمایه؛ مهارت تحلیل بازار مسکن و….اگر بخواهیم هزینه همه مهارتها را حساب بکنیم چندین میلیارد هزینه دانش؛ تجربه شده است تا شما از این دانش با حداقل هزینه بهره مند شوید.

4) زمان بر بودن دوره :

درحوزه مسکن؛ خرید و فروش یک شغل مستقل به حساب می آید و چندین هزار نفرفقط در این شغل کسب درآمد می کنند؛ ساخت و سازهم یک شغل بسیار سخت و پیچیده به شمار می آید؛ بازسازی و بازاریابی املاک و… همچنین شغل های مستقلی هستند که چندین هزار نفر از آن ها کسب درآمد می کنند. کسب دانش و مهارت در هر کدام ازاین حوزه ها چند سال زمان می برد ولی حوزه سرمایه گذاری معجون حوزه مسکن می باشد یعنی ترکیبی از همه این مهارتها و برای کسب این مهارتها تا الان 20 سال زمان صرف شده است و شما با حداقل هزینه دارید تجربه 20 سال یک سرمایه گذار را استفاده می کنید.

5) منحصر به فرد بودن :

برخی از اساتید اشاره ای به سرمایه گذاری املاک کرده اند و من اکثر آن ها را دیده ام ولی اکثر اساتید خودشان سرمایه گذار نیستند و تجربه نداشته وصرفا معلم هستند. برخی دیگر که سرمایه گذار هستند خیلی جزئی آموزش داده اند. این دوره آموزشی به دلیل مهارتهای اجرایی من در تمامی حوزه ها (بازاریابی؛فروش؛ ساخت وساز؛ بازسازی؛ جذب سرمایه؛ تحلیل بازار مسکن و…) وهمچنین مهارت نویسندگی وتدریس من اولین وتنها دوره آموزشی تخصصی و جامع سرمایه گذاری املاک درکشور می باشد. و قانون طلایی منحصر بودن یعنی با ارزش بودن مثل الماس.

6) با ارزش بودن خودتان :

به این مثال دقت کنید: شخصی به دنبال خرید ماشین هست و برای خودش پراید به مبلغ 150 میلیون تومان می خرد و شخص دیگری برای خودش لامبورگینی به ارزش چند میلیارد می خرد؛ تعداد افرادی که پراید می خرند بسیار بیشتر از افرادی هستند که لامبورگینی می خرند. هر دو نفر وسیله سواری خریده اند ولی هر کدام به اندازه لیاقت وارزشی که برای خودقائل شده اند هزینه کرده اند. دوره مهارت فروش دربازار حدود 3 میلیون تومان می باشد و چندین هزار نفردنبال کسب مهارت فروش هستند تا فروشنده شوند ولی در دنیا تعداد اندکی سرمایه گذار وجود دارد که دنبال کسب مهارت سرمایه گذاری می باشند و این افراد برای خودشان ارزش ویژه ای قائل هستند چون می خواهند به درآمدهای بسیار زیاد برسند.شما اگرتا این مرحله آمده اید بدانید که حتما می خواهید لامبورگینی سوار شوید. 

دغدغه های شما و پاسخ سرمایه گذارخبره

این دوره آموزشی برای افرادی هست که فرصت کافی ندارند؛ اصولا سرمایه گذاری یعنی آزادی (مالی ؛ زمانی) اگردر زندگی وقت کم می آورید دلیل آن این است که زمانتان دارد درجایی کم ارزش و کم بازده تلف  می شود؛ اگر شما یک سرمایه گذار املاک خوب شوید همیشه فرصت کافی برای همه کارهایتان پیدا می کنید.

اگر ارزش دوره برای رشد شخصی ومالی تان مشخص شده است؛ بدانید که شرکت در دوره هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است وچند برابرآن در زندگی تان بر می گردد؛ پس اگر پول نقد ندارید می توانید چیزی از داراییتان را تبدیل به پول نقد بکنید و این فرصت سرمایه گذاری (سرمایه گذاری روی خودتان) را شکار کنید.

یکی از مهارتهایی که در دوره یاد می گیرید همین موضوع تامین مالی هست؛ یعنی افرادی که پولی برای سرمایه گذاری ندارند یاد می گیرندچطور سرمایه گذار جذب کنند تا هم برای خود و هم برای سرمایه گذار کسب سود کنند.

ترس بیجا آفت رشد و کسی که ترس بیجا دارد فرصتها رو از دست می دهد؛ نترسید خیلی از افرادبا همین آموزش ها سودهای میلیاردی داشتند به خودتان باور داشته باشید که وقتی به این آموزش ها عمل کنید حتما نتیجه عالی می گیرید.

در هر سن و سالی هستید فرصت برای رشد هست؛ تجربه ثابت کرده سودهای کلان را افراد سن بالا و باتجربه می برند. برای رفاه خودتان؛فرزندانتان و نسل های بعدی و همچنین آخرت خودتان تا روزی که هستید بایدتلاش کنید.

سرمایه گذاری جنسیت ندارد؛ هم خانم و هم آقا میتونند سرمایه گذار املاک باشند؛ تحقیقات و تجربه من ثابت کرده خانم ها در برخی از مدل های سرمایه گذاری املاک خیلی موفق تر از آقایون هستند؛جنسیت شما مانع رشدتان نشود بلکه عامل رشدتان شود تا به آرزوهایی که در سردارید برسید انشاءالله.

شرکت در دوره به هیچ پیش نیازی احتیاج ندارد و کلیه آموزش ها از مبتدی تا حرفه ای سرمایه گذاری می باشد.

شرکت در دوره نیاز به سرمایه زیاد ندارد؛ در دوره روشهای تامین سرمایه آموزش داده شده است.

خیر؛ به هیچ عنوان. نتیجه گرفتن یک عمل دوطرفه از جانب استاد و دانش پذیرهست؛ زمانی که ما تضمین نتیجه وحتی خسارت 20/000/000 تومانی نتیجه نگرفتن شما را حاضریم پرداخت کنیم حتما یکسری شرایط پذیرش قرار دادیم که درجلسه مصاحبه حضوری ارائه می دهیم. اما شرایط کلی که باید جهت شرکت دردوره داشته باشید

شامل: زمان کافی؛ روحیه رشد؛ عملگرابودن

الف)تکمیل فرم درخواست

ب)جلسه مصاحبه حضوری

ج)درصورت داشتن شرایط پرداخت مبلغ دوره

د)شرکت دردوره

دغدغه های شما و پاسخ سرمایه گذارخبره

این دوره آموزشی برای افرادی هست که فرصت کافی ندارند؛ اصولا سرمایه گذاری یعنی آزادی (مالی ؛ زمانی) اگردر زندگی وقت کم می آورید دلیل آن این است که زمانتان دارد درجایی کم ارزش و کم بازده تلف  می شود؛ اگر شما یک سرمایه گذار املاک خوب شوید همیشه فرصت کافی برای همه کارهایتان پیدا می کنید.

شرکت در دوره به هیچ پیش نیازی احتیاج ندارد و کلیه آموزش ها از مبتدی تا حرفه ای سرمایه گذاری می باشد.

ترس بیجا آفت رشد و کسی که ترس بیجا دارد فرصتها رو از دست می دهد؛ نترسید خیلی از افرادبا همین آموزش ها سودهای میلیاردی داشتند به خودتان باور داشته باشید که وقتی به این آموزش ها عمل کنید حتما نتیجه عالی می گیرید.

در هر سن و سالی هستید فرصت برای رشد هست؛ تجربه ثابت کرده سودهای کلان را افراد سن بالا و باتجربه می برند. برای رفاه خودتان؛فرزندانتان و نسل های بعدی و همچنین آخرت خودتان تا روزی که هستید بایدتلاش کنید.

سرمایه گذاری جنسیت ندارد؛ هم خانم و هم آقا میتونند سرمایه گذار املاک باشند؛ تحقیقات و تجربه من ثابت کرده خانم ها در برخی از مدل های سرمایه گذاری املاک خیلی موفق تر از آقایون هستند؛جنسیت شما مانع رشدتان نشود بلکه عامل رشدتان شود تا به آرزوهایی که در سردارید برسید انشاءالله.

شرکت در دوره نیاز به سرمایه زیاد ندارد؛ در دوره روشهای تامین سرمایه آموزش داده شده است.

خیر؛ به هیچ عنوان. نتیجه گرفتن یک عمل دوطرفه از جانب استاد و دانش پذیرهست؛ زمانی که ما تضمین نتیجه وحتی خسارت 20/000/000 تومانی نتیجه نگرفتن شما را حاضریم پرداخت کنیم حتما یکسری شرایط پذیرش قرار دادیم که درجلسه مصاحبه حضوری ارائه می دهیم. اما شرایط کلی که باید جهت شرکت دردوره داشته باشید

شامل: زمان کافی؛ روحیه رشد؛ عملگرابودن

الف)تکمیل فرم درخواست

ب)جلسه مصاحبه حضوری

ج)درصورت داشتن شرایط پرداخت مبلغ دوره

د)شرکت دردوره

دوست عزیز:

برای شرکت در دوره با تخفیف ویژه، لطفا با شماره

تماس بگیرید یا با ثبت درخواست‌تان در فرم زیر، منتظر تماس کارشناسان ما در سریع‌ترین زمان ممکن باشید.

Please enter a number from 09000000000 to 09999999999.

های ملک با ۲۰ سال سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری املاک

– شامل آموزش تخصصی سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خرید و فروش
– برگزار کننده اینوست‌ کمپ؛ قوی‌ترین کمپ سرمایه‌گذاری املاک در ایران

به شما کمک میکنه:
۱- دانش و مهارت سرمایه گذاری را کسب کنید و به یک سرمایه‌گذار خبره در املاک تبدیل شوید.
۲- شغل پر درآمدی ایجاد کنید.
۳- فایل و املاک پرسود رو برای‌تان‌ معرفی می‌کند.
۴- کمک میکنه‌ با هر میزان سرمایه در مسکن سرمایه‌گذاری کنید.