جهت مشاوره رایگان و معرفی موارد ، ​​​​​​شماره تماس خود را وارد کنید .

جدیدترین فایل ها

آپارتمان ۵۵ متری یک خواب
آپارتمان ۵۵ متری یک خواب
آدرس : مجتمع ریحانه - مابین بلوار وحدت و شوشتری
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۳۰۰ میلیارد تومان
آپارتمان ۵۵ متری یک خواب
آپارتمان ۵۵ متری یک خواب
آدرس : مجتمع ریحانه - مابین بلوار وحدت و شوشتری
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۳۰۰ میلیارد تومان
آپارتمان ۶۱ متری در چند قدمی حرم مطهر
آپارتمان ۶۱ متری در چند قدمی حرم مطهر
آدرس : خیابان نواب - ۲۰۰ متر تا حرم
پیاده روی : کمتر از ۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۸۲۷ میلیارد تومان
آپارتمان ۶۱ متری در چند قدمی حرم مطهر
آپارتمان ۶۱ متری در چند قدمی حرم مطهر
آدرس : خیابان نواب - ۲۰۰ متر تا حرم
پیاده روی : کمتر از ۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۸۲۷ میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۰ متری دوخواب و خوش نقشه​​​​​​​
آپارتمان ۱۲۰ متری دوخواب و خوش نقشه​​​​​​​
آدرس : ۴ دقیقه
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۲.۲۰۰ میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۰ متری دوخواب و خوش نقشه​​​​​​​
آپارتمان ۱۲۰ متری دوخواب و خوش نقشه​​​​​​​
آدرس : ۴ دقیقه
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۲.۲۰۰ میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۵ متری دو خواب
آپارتمان ۱۲۵ متری دو خواب
آدرس : بلوار امام خمینی - امام خمینی ۷۰
پیاده روی : ۳۰ دقیقه
قیمت کل : ۲.۸۷۵ میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۵ متری دو خواب
آپارتمان ۱۲۵ متری دو خواب
آدرس : بلوار امام خمینی - امام خمینی ۷۰
پیاده روی : ۳۰ دقیقه
قیمت کل : ۲.۸۷۵ میلیارد تومان
آپارتمان ۵۶٫۹۳ متری یک خواب
آپارتمان ۵۶٫۹۳ متری یک خواب
آدرس : مجتمع پیمان - مابین بلوار وحدت و شوشتری
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۰۸۲ میلیارد تومان
آپارتمان ۵۶٫۹۳ متری یک خواب
آپارتمان ۵۶٫۹۳ متری یک خواب
آدرس : مجتمع پیمان - مابین بلوار وحدت و شوشتری
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۰۸۲ میلیارد تومان
آپارتمان ۶۵ متری رو به حرم
آپارتمان ۶۵ متری رو به حرم
آدرس : مجتمع مسکونی خلیل - مابین بلوار امیر المومنین و طبرسی
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۵۵۰ میلیارد تومان
آپارتمان ۶۵ متری رو به حرم
آپارتمان ۶۵ متری رو به حرم
آدرس : مجتمع مسکونی خلیل - مابین بلوار امیر المومنین و طبرسی
پیاده روی : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
قیمت کل : ۱.۵۵۰ میلیارد تومان
دوره-جامع-و-تخصصی-سرمایه-گذاری-املاک

دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک

سرمایه گذاری در مسکن شغل دوم درآمد اول