خرید زمین بهتر است یا آپارتمان

خرید زمین بهتر است یا آپارتمان

      تا چند سال پیش بیشتر افراد آینده سرمایه گذاری در مسکن را روشن نمی‌دیدند و پول‌هایشان را درون بانک قرار دهند و هرماه سودی از بانک دریافت نمایند. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران و مشکلاتی که این نوع از سرمایه‌گذاری دارد افراد درصدد آن هستند که […]