انتقال سند | های ملک

انتقال سند |های ملک

سلام به ” های ملک ” خوش آمدید

انتقال سند اخرین مرحله خرید و یا فروش ملک می باشد و بعد از این مرحله به صورت قانونی خرید و یا فروش ملکتان به اتمام رسیده است

انتقال سند فقط در دفتر خانه های اسناد رسمی امکان پذیر است برای انتقال سند ملکی در ابتدایی ترین مرحله نیازمند ان است که فروشنده از شهرداری  استعلام ملک خود را بگیرید که در این استعلام موارد زیر بررسی می شود:

  • بررسی و تطابق ملک مورد معامله با مفاد پروانه ساخت
  • عوارض شهرداری و نوسازی

در صورت ایراد در هر کدام از موارد فوق فروشنده باید هزینه های شهرداری را پرداخت کند

در مرحله دوم فروشنده باید از اداره دارایی اخذ استعلام کند در این مرحله اداره دارایی با ارسال کارشناس قیمت ملک را تخمین و ۴ درصد قیمت کارشناسی ان از فروشنده مالیات اخذ می کند و اگر هم ملک دارای مستاجر باشد از فروشنده مبلغی تحت عنوان مالیات بر اجاره اخذ می شود

در مرحله سوم نیاز به استعلام ثبت است که بررسی شود سند در رهن نباشد و همچنین نام مالک سند با فروشنده تطابق داشته باشد

با ارائه نتایج این ۳ استعلام به دفتر خانه اسناد، انتقال سند شروع می شود و ارائه مدارک خریدار به دفتر اسناد رسمی و با پرداخت هزینه های انتقال سند این مرحله نیز پایان می پذیرد و خرید و یا فروش شما با موفقیت به اتمام میرسد و سند تک برگ از طریق پست به آدرسی که خریدار به دفترخانه داده است ارسال می شود

نرخنامه رسمی دفاتر اسناد رسمی برای انتقال اسناد غیر منقول (مانند ملک) به شرح زیر است

ردیفعنوانتعرفه
۱تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً۶۰۰۰۰۰ ریال
۲تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال۱۵۰ در هزار
۳تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۱۰۰ در هزار
۴تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال۵۰ در هزار
۵تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال۳۰ در هزار
۶تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال۱۰ در هزار
۷تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال۴ در هزار
۸بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۲ در هزار

این نرخنامه نیز شامل چندین تبصره می شود که عبارتند از

تبصره ۱ – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر اضافه ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می شود .

تبصره ۳ – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ، مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره ۲ باشد .

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد .

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره ۶ – تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد .

تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .

حق التحریر از بر اساس قیمت ملک محاسبه می شود و قیمت ملک برای حق التحریر باید بر اساس قیمت دفترچه قیمت دارائی که برای هر منطقه متفاوت است محاسبه شود نه بر اساس قیمت قول نامه

ما برای سهولت کار شما برای قیمت های متفاوت ملک هزینه دفتر خانه با ریز هزینه ها محاسبه و در ادامه خدمت شما ارائه کرده ای

 

اگر قیمت ملک برابر با ۱۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۱۴۶,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۲,۲۸۱,۷۰۰ تومان

 

 

اگر قیمت ملک برابر با ۲۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۱۶۴,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۲,۹۹۹,۷۰۰ تومان

 

 

 

اگر قیمت ملک برابر با ۳۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۱۸۲,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۳,۷۱۷,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با ۴۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۲۰۰,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۴,۴۳۵,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با ۵۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۲۱۸,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۵,۱۵۳,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با ۶۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۲۳۶,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۵,۸۷۱,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با ۷۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۲۵۴,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۶,۵۸۹,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با ۸۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۲۷۲,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۷,۳۰۷,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با ۹۰۰ میلیون تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۲۹۰,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۸,۰۲۵,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با یک میلیارد تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۳۰۸,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۸,۷۴۳,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با یک و نیم میلیارد تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۳۹۸,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۱۲,۳۳۳,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر دو میلیارد تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۴۸۸,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۱۵,۹۲۳,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با دو و نیم میلیارد تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۵۷۸,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۱۹,۵۱۳,۷۰۰ تومان

اگر قیمت ملک برابر با سه میلیارد تومان باشد هزینه های دفترخانه اسناد رسمی به شرح زیر است:

مبلغ ملک۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حق التحریر۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
حق الثبت۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده۶۶۸,۷۰۰ تومان
ثبت الکترونیکی سند۵,۰۰۰ تومان
جمع کل۲۳,۱۰۳,۷۰۰ تومان

 

 

 

 

امیدوارم که این محتوا برای شما مفید واقع بشه . دوستانی که مایلند فایل پی دی اف مقاله بالا را داشته باشند می توانند از اینجا دانلودکنند.

منتظر سوالات شما هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره سرمایه‌گذاری سودآور در املاک

دوره جامع، تخصصی و کاربردی

های ملک با ۲۰ سال سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری املاک

– شامل آموزش تخصصی سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خرید و فروش
– برگزار کننده اینوست‌ کمپ؛ قوی‌ترین کمپ سرمایه‌گذاری املاک در ایران

به شما کمک میکنه:
۱- دانش و مهارت سرمایه گذاری را کسب کنید و به یک سرمایه‌گذار خبره در املاک تبدیل شوید.
۲- شغل پر درآمدی ایجاد کنید.
۳- فایل و املاک پرسود رو برای‌تان‌ معرفی می‌کند.
۴- کمک میکنه‌ با هر میزان سرمایه در مسکن سرمایه‌گذاری کنید.