پروژه قطعه بندی زمین

سرمایه گذاری در مسکن با هر میزان سرمایه

پروژه قطعه بندی زمین

سرمایه‌گذاری در املاک با هر میزان سرمایه

مشخصات کلی پروژه

15/000 متر زمین

کاربری: کشاورزی

موقعیت: گلشهر

سند: ملکی

داخل محدوده شهری
جهت تعییر کاربری

مدل مالی پروژه :

مبلغ کل سرمایه گذاری:

تومان
0

مبلغ کل سرمایه گذاری جذب شده:

تومان
0

تعداد سرمایه گذار مورد نیاز

0 نفر

سرمایه گذار با مبلغ 2/000/000/000

0 نفر

سرمایه گذار با مبلغ 1/000/000/000

0 نفر

سرمایه گذار از 100 تا 500 میلیون

0 نفر
تعداد سرمایه گذار مورد نیاز 0 نفر
سرمایه‌گذار با مبلغ 2/000/000/000 تومان | 0 نفر
سرمایه‌گذار با مبلغ 1/000/000/000 تومان | 0 نفر
سرمایه‌گذار از 100 تا 500 میلیون تومان | 0 نفر
تعداد سرمایه گذار مورد نیاز 18 نفر
سرمایه گذار با مبلغ ۲ میلیارد تومان 2 نفر
سرمایه گذار با مبلغ ۱ میلیارد تومان 4 نفر
سرمایه گذار با مبلغ 500 میلیون تومان 2 نفر
سرمایه گذار با مبلغ 5 تا 100 میلیون تومان 10 نفر

معرفی پروژه :

زمین هکتاری واقع درگلشهر وآماده تغییرکاربری به مسکونی می باشد؛
ویژه گیهای پروژه شامل:

 الف) چسبیده به بافت مسکونی

 ب) حاشیه بولوار 20 متری

 ج) سندملکی

 د) تراکم ساخت متوسط

موقعیت "پروژه"

انتهای خیابان شهید شفیعی / پاسگاه قدیم

با 10/000 مترمربع مساحت

10 قطعه 500 متری

یک قطعه 2000 متری

حدود 3000 متر مشاعات

معرفی طرح (سرمایه گذاری جمعی)

پخش ویدیو

طرح توجیهی پروژه

قطعه بندی زمین

شریک خوب کیمیاست

آخرین فرصت سرمایه گذاری :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

پروژه های موفق انجام شده :