ورکشاپ آموزشی سرمایه گذاری املاک

ورکشاپ آموزشی سرمایه گذاری املاک

مهلت ثبت نام

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هزینه ثبت نام ۲۵۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام زود هنگام ۵۰/۰۰۰ تومان

ای کاش جایی پیدا می شد تا بهم یاد بده چطور از سرمایه گذاری در بازار مسکن پول در بیارم ؟

سخنران

مهندس سیدبهرام علیزاده

سرمایه گذار خبره املاک ؛ نویسنده ؛ مدرس 

برگزارکننده چند ده سمینار وکارگاه آموزشی و آموزش بیش از ۷۰۰۰ نفر                   

۲۰سال تجربه درحوزه مسکن

مهندس سید بهرام علیزاده (های ملک)

بیش از ۹۰ درصد ثروت مندان دنیا ازحوزه املاک ثروت مند شدند.

توضیحات

سرمایه گذاری به زبان سود

اجزاء سرمایه گذاری پولساز املاک چیست؟

سرمایه گذار ثروت آفرین املاک کیست؟

چرا سرمایه گذاری دراملاک از بازارهای دیگر (بورس ؛ ارز دیجیتال ؛ طلا ؛ ارزو…) بهتراست ؟

یک سرمایه گذار ثروت آفرین املاک چه مهارتهایی رایاد دارد؟ 

کشف فرصت – منطقه شناسی – حقوقی وقرارداد – مذاکره  – تحلیل بازار – بازاریابی وفروش  –  تامین مالی – ساخت وساز –  بازسازی  – معامله گری

۵۰ فرصت بسیار ثروت آفرین سرمایه گذاری املاک درحوزه های (ساخت وساز؛معامله گری؛بازسازی؛زمین )!

چطورسرمایه گذاری ثروت آفرین املاک راشروع کنیم؟

ارزش واقعی این ورکشاپ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

  

بعد از این ورکشاپ شما دیگر آدم سابق نیستید و ذهن بسیار قدرتمند و ثروت ساز در حوزه سرمایه گذاری املاک پیدا می کنید!

ورکشاپ آموزشی سرمایه گذاری املاک

ورکشاپ آموزشی سرمایه گذاری املاک

مهلت ثبت نام

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
هزینه ثبت نام ۲۵۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام زود هنگام ۵۰/۰۰۰ تومان

ای کاش جایی پیدا می شد تا بهم یاد بده چطور از سرمایه گذاری در بازار مسکن پول در بیارم ؟

سخنران

مهندس سیدبهرام علیزاده

سرمایه گذار خبره املاک ؛ نویسنده ؛ مدرس 

برگزارکننده چند ده سمینار وکارگاه آموزشی و آموزش بیش از ۷۰۰۰ نفر                   

۲۰سال تجربه درحوزه مسکن

مهندس سید بهرام علیزاده (های ملک)

بیش از ۹۰ درصد ثروت مندان دنیا ازحوزه املاک ثروت مند شدند.

توضیحات

سرمایه گذاری به زبان سود

اجزاء سرمایه گذاری پولساز املاک چیست؟

سرمایه گذار ثروت آفرین املاک کیست؟

چرا سرمایه گذاری دراملاک از بازارهای دیگر (بورس ؛ ارز دیجیتال ؛ طلا ؛ ارزو…) بهتراست ؟

یک سرمایه گذار ثروت آفرین املاک چه مهارتهایی رایاد دارد؟ 

 1. کشف فرصت 
 2. منطقه شناسی
 3. حقوقی وقرارداد 
 4. مذاکره 
 5. تحلیل بازار 
 6. بازاریابی وفروش 
 7. تامین مالی 
 8. ساخت وساز 
 9. بازسازی 
 10.  معامله گری

۵۰ فرصت بسیار ثروت آفرین سرمایه گذاری املاک درحوزه های

 1. ساخت وساز
 2. معامله گری
 3. بازسازی
 4. زمین

چطورسرمایه گذاری ثروت آفرین املاک راشروع کنیم؟

ارزش واقعی این ورکشاپ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

بعد از این ورکشاپ شما دیگر آدم سابق نیستید و ذهن بسیار قدرتمند و ثروت ساز در حوزه سرمایه گذاری املاک پیدا می کنید!