مبلغ سرمایه انتخابی شما زیر 100 میلیون تومان است

برای شما فرصت‌های زیر رو در مشهد پیشنهاد می‌کنیم:

1) جاده سنتو 2) سه‌راه فرودسی 3) جاده قدیم قوچان

مکان‌های سرمایه‌گذاری
1) جاده سنتو
2) سه راه فردوسی
3) جاده قدیم قوچان
فرصت‌های سرمایه‌گذاری
1) زمین
2) صندوق سرمایه‌گذاری

▶ دوست عزیز ◀

یک پیشنهاد ویژه

1/000/000 تومان

رایگان

دقیقه
ثانیه
ساعت
0

در ویدئوی بالا بهت گفتیم “راز دستیابی به یک سرمایه‌گذاری موفق و پرسود در املاک” چیست و برای ورود به این دنیا از کجا شروع کنی؟!
برای مطالب کامل‌تر و کاربردی می‌تونی در “ورکشاپ و کارگاه عملی سرمایه‌گذاری در املاک پرسود” شرکت کنی (ظرفیت و زمان محدوده)
در این ورکشاپ با شگردهای متنوعي آشنا میشی.

مهندس بهرام علیزاده

برخی از فعالیت‌های مهندس بهرام علیزاده: