پروژه آزادی ۲

پروژه بازسازی واقع در میرزا کوچک خان ۱۸ واحدی اسکلت فولادی مدت پروژه : ۱۴ماه برآورد هزینه : ۱۵میلیارد تخمین سود : حدود ۳۰ درصد

پروژه آزادی ۱

پروژه بازسازی واقع در میرزا کوچک خان ۱۸ واحدی اسکلت فولادی مدت پروژه : ۱۴ماه برآورد هزینه : ۱۵میلیارد تخمین سود : حدود ۳۰ درصد

پروژه خاقانی

پروژه خاقانی

پروژه بازسازی واقع در خیابان خاقانی بازسازی و دکوراسیون مدت پروژه : ۳ ماه برآورد هزینه : ۲ میلیارد تخمین سود : حدود ۱۵ درصد

پروژه خیام ۱۰

پروژه خیام 10

پروژه بازسازی واقع در خیابان خیام ۱۰ بازسازی و دکوراسیون مدت پروژه : ۳ ماه برآورد هزینه : ۱/۵میلیارد تخمین سود : حدود ۱۵ درصد

پروژه خیابان رضوی

پروژه رضوی

پروژه بازسازی واقع در خیابان رضوی بازسازی و دکوراسیون مدت پروژه : ۳ ماه برآورد هزینه : یک میلیارد تخمین سود : حدود ۱۵ درصد

پروژه رحمانیه

پروژه رحمانیه

بلوار میثاق، خیابان رحمانیه، بین رحمانیه ۱۹ و ۲۱ پروژه ۱۲ واحد مسکونی با اسکلت بتن ■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون: ۱۷ میلیارد تومان  

پروژه بیستون

پروزه بیستون

چهارراه خیام، خیابان بیستون، بیستون ۹ پروژه ۸ واحدی مسکونی با اسکلت بتن ■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون: ۳۰ میلیارد تومان

پروژه مجیدیه-۲

پروژه محمدیه-۲

بلوار مجیدیه، بین مجیدیه ۱۷ و ۱۹ دو بلوک مجزا با اسکلت بتن با مجموع ۲۴ واحد مسکونی ■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون:  ۳۲ میلیارد تومان

پروژه یاس

پروژه یاس

بلوار جانباز، یاس ۱۲ پروژه ۱۰ واحدی اسکلت بتن ■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون: ۲۰ میلیارد  تومان  

پروژه خیام

پروزه خیام

خیام جنوبی ۲۲ پروژه ۵ واحدی اسکلت بتن ■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون: ۱۸ میلیارد  تومان