های ملک

رهن و اجاره

۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
آپارتمان ۷۰ متری

آپارتمان ۷۰ متری

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

خواب: ۱مترمربع: ۷۰

آپارتمان

۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۱مترمربع: ۷۰

آپارتمان

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری اجاره

بولوار شهید جواد اسماعیل پور طرقی, حسین آباد, ناحیه ۱ منطقه ۵, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ۹۱۵۳۶, ایران

خواب: ۳مترمربع: ۱۴۰

آپارتمان

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰تومان

خواب: ۳مترمربع: ۱۴۰

آپارتمان

۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری اجاره

میدان میرزاکوچک خان, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ۹۱۵۳۸, ایران

خواب: ۳سرویس: فرنگی مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۳سرویس: فرنگی مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری

میدان میرزاکوچک خان, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ۹۱۵۳۸, ایران

خواب: ۳سرویس: ایرانیمترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۳سرویس: ایرانیمترمربع: ۱۵۰

آپارتمان

۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

آپارتمان ۸۵ متری اجاره

میدان میرزاکوچک خان, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ۹۱۵۳۸, ایران

خواب: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۱مترمربع: ۸۵

آپارتمان

خرید و فروش