بلوار مجیدیه، بین مجیدیه ۱۷ و ۱۹

دو بلوک مجزا با اسکلت بتن
با مجموع ۲۴ واحد مسکونی

■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون:
 ۳۲ میلیارد تومان

پروژه محمدیه-۲