بلوار میثاق، خیابان رحمانیه، بین رحمانیه ۱۹ و ۲۱

پروژه ۱۲ واحد مسکونی با اسکلت بتن

■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون:

۱۷ میلیارد تومان

پروژه رحمانیه