چهارراه خیام، خیابان بیستون، بیستون ۹

پروژه ۸ واحدی مسکونی با اسکلت بتن

■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون:

۳۰ میلیارد تومان

پروژه بیستون