آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴

فاصله تاحرم مطهر امام رضا(ع) ۷ دقیقه _ فاصله تا راه‌آهن ۷ دقیقه _ فاصله تا فرودگاه ۱۵ دقیقه محدوده بازار فردوسی ۱و۲ محدوده بوستان خورشید و بسیج _محدوده سالن ورزشی علیمردانی _ درمانگاه _ داروخانه خوش نقشه _پلان عالی _ لابی هتلی _ هر طبقه ۲ فیلتر آسانسور مجزا_ کابینت روکش چوب _ نورگیر […]

آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۲ خواب طبقه ۴

  فاصله تاحرم مطهر امام رضا(ع) ۷ دقیقه _ فاصله تا راه‌آهن ۷ دقیقه _ فاصله تا فرودگاه ۱۵ دقیقه محدوده بازار فردوسی ۱و۲ محدوده بوستان خورشید و بسیج _محدوده سالن ورزشی علیمردانی _ درمانگاه _ داروخانه خوش نقشه _پلان عالی _ لابی هتلی _ هر طبقه ۲ فیلتر آسانسور مجزا_ کابینت روکش چوب _ […]

آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب

فاصله تاحرم مطهر امام رضا(ع) ۷ دقیقه _ فاصله تا راه‌آهن ۷ دقیقه _ فاصله تا فرودگاه ۱۵ دقیقه محدوده بازار فردوسی ۱و۲ محدوده بوستان خورشید و بسیج _محدوده سالن ورزشی علیمردانی _ درمانگاه _ داروخانه خوش نقشه _پلان عالی _ لابی هتلی _ هر طبقه ۲ فیلتر آسانسور مجزا_ کابینت روکش چوب _ نورگیر […]

آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب

فاصله تاحرم مطهر امام رضا(ع) ۷ دقیقه _ فاصله تا راه‌آهن ۷ دقیقه _ فاصله تا فرودگاه ۱۵ دقیقه محدوده بازار فردوسی ۱و۲ محدوده بوستان خورشید و بسیج _محدوده سالن ورزشی علیمردانی _ درمانگاه _ داروخانه خوش نقشه _پلان عالی _ لابی هتلی _ هر طبقه ۲ فیلتر آسانسور مجزا_ کابینت روکش چوب _ نورگیر […]

آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه

فاصله تاحرم مطهر امام رضا(ع) ۷ دقیقه _ فاصله تا راه‌آهن ۷ دقیقه _ فاصله تا فرودگاه ۱۵ دقیقه محدوده بازار فردوسی ۱و۲ محدوده بوستان خورشید و بسیج _محدوده سالن ورزشی علیمردانی _ درمانگاه _ داروخانه خوش نقشه _پلان عالی _ لابی هتلی _ هر طبقه ۲ فیلتر آسانسور مجزا_ کابینت روکش چوب _ نورگیر […]