های ملک

وضعیت رونق و رکود در بازار مسکن

وضعیت رونق و رکود در بازار مسکن

وضعیت رونق و رکود در بازار مسکن سلام به ” های ملک ” خوش آمدید بازار مسکن در ایران هموارا دوره های رونق و رکود روبرو بوده که از یک رفتار مشابه طی سالیان اخیر پیروی کرده، در نتیجه به دست آوردن اطلاعات مناسب در زمینه نشانه های رونق (افزایش تعداد معاملات) و رکود (کاهش […]

آشنایی کامل با رونق و رکود بازار مسکن

آشنایی کامل با رونق و رکود بازار مسکن

آشنایی کامل با رونق و رکود بازار مسکن سلام به ” های ملک ” خوش آمدید بازار مسکن در ایران همواره دوره های رونق و رکود روبرو بوده که از یک رفتار مشابه طی سالیان اخیر پیروی کرده، در نتیجه به دست آوردن اطلاعات مناسب در زمینه نشانه های رونق (افزایش تعداد معاملات) و رکود […]