پروژه بوستان بهار

پروژه بوستان بهار

مشخصات کلی پروژه :

معرفی پروژه :

پروژه بوستان بهار پروژه بسیار منحصر به فرد و سودآور جهت سرمایه گذاری، خانه دارشدن و ساخت و ساز می باشد.

ویژه گیهای پروژه شامل:

 الف) قطعات تفکیک شده

 ب) جدول کشی وآسفالت خیابان

 ج) سندملکی

 د) کدنوسازی وامکان صدور پروانه ساخت

 د) سطح اِشغال جهت ساخت 70 درصد

 د) همجواری بابزرگترین پارک موضوعی کشور    بامساحت 70 هکتار

دسترسی ها :

ویدئومعرفی پروژه بوستان بهار

پخش ویدیو

بوستان بهار (میدان امام حسین ) 👆

پخش ویدیو

بوستان بهار ( رسالت ) 👆

موقعیت "پروژه"

رسالت 80

نقشه اراضی :

قیمت :

از متری :

تومان
0

تا متری :

تومان
0

پروژه های موفق انجام شده :