های ملک

ِآقای محمد زکی پور

مشاور مسکن در های ملک

مشاور بخش معاملات زمین

از طریق فرم روبرو با ما در ارتباط شوید ⇐

  تماس با ِآقای محمد زکی پور

  ترتیب بر اساس:

  پروژه آزادی ۲

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های در حال انجام

  15تومان

  پروژه های در حال انجام

  پروژه آزادی ۱

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های در حال انجام

  15تومان

  پروژه های در حال انجام

  2,000,000,000تومان
  پروژه خیام 10

  پروژه خیام ۱۰

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های در حال انجام

  2,000,000,000تومان

  پروژه های در حال انجام

  32,000,000,000تومان
  پروژه محمدیه-۲

  پروژه مجیدیه-۲

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های انجام شده

  32,000,000,000تومان

  پروژه های انجام شده

  18,000,000,000تومان
  پروزه خیام

  پروژه خیام

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های انجام شده

  18,000,000,000تومان

  پروژه های انجام شده

  12,000,000,000تومان
  پروزه مجیدیه -۱

  پروژه مجیدیه-۱

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های انجام شده

  12,000,000,000تومان

  پروژه های انجام شده

  15,000,000,000تومان
  پروزه صیاد

  پروژه صیاد

  مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های انجام شده

  15,000,000,000تومان

  پروژه های انجام شده

  50,000,000,000تومان
  پروژه هزار واحدی گلبهار

  پروژه ۱۰۰۰ واحدی گلبهار

  گلبهار, گلمکان, بخش گلبهار, شهرستان چناران, استان خراسان رضوی, ایران

  پروژه های انجام شده

  50,000,000,000تومان

  پروژه های انجام شده

  1,022,000,000تومان
  آپارتمان ۱۴۰ متری

  آپارتمان ۱۴۰ متری

  مشهد, بلوار اسماعیل پور

  خواب: 2مترمربع: 140

  آپارتمان

  1,022,000,000تومان

  خواب: 2مترمربع: 140

  آپارتمان