های ملک

آقای مهدی زکی پور

کارشناس فروش در های ملک

مشاور بخش معاملات پیش فروش

از طریق فرم روبرو با ما در ارتباط شوید ⇐

تماس با آقای مهدی زکی پور

ترتیب بر اساس:
2,000,000,000تومان
پروژه خاقانی

پروژه خاقانی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

2,000,000,000تومان

پروژه های در حال انجام

1,000,000,000تومان
پروژه رضوی

پروژه خیابان رضوی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

1,000,000,000تومان

پروژه های در حال انجام

17,000,000,000تومان
پروژه رحمانیه

پروژه رحمانیه

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

17,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

30,000,000,000تومان
پروزه بیستون

پروژه بیستون

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

30,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

20,000,000,000تومان
پروژه یاس

پروژه یاس

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

20,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

12,000,000,000تومان
پروژه محمدیه

پروژه محمدیه

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

12,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

پروژه صیاد

مشهد, صیاد شیرازی 23 ، حافظیه 7

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, فرصت های سرمایه گذاری

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, فرصت های سرمایه گذاری

385,000,000تومان
آپارتمان 75 متر

آپارتمان ۷۵ متر

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

385,000,000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

450,000,000تومان
آپارتمان ۸۰ متر

آپارتمان ۸۰ متر

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

خواب: 2مترمربع: 80

آپارتمان

450,000,000تومان

خواب: 2مترمربع: 80

آپارتمان

620,000,000تومان
آپارتمان۷۷ متر

آپارتمان۷۷ متر

مشهد, بلوار علیمردانی

خواب: 2مترمربع: 77

آپارتمان

620,000,000تومان

خواب: 2مترمربع: 77

آپارتمان