کمیسیون مشاورین

کمیسیون مشاورین|های ملک

سلام به ” های ملک ” خوش آمدید

محاسبه کمیسیون مشاورین املاک:

درامد هر بنگاه مشاوره املاک حاصل دریافت کمیسیون هایی است که از قرارداد های خرید و فروش و یا اجاره ملک دریافت می کنند و این حق کمیسیون مشاورین  املاک دارای یک نرخ نامه مشخص است که هر ساله توسط اتحادیه های املاک تعیین و به مشاورین املاک ابلاغ می شود

کمیسیون  ، حق العمل یا کارمزد  در قرارداد های خرید و فروش ملک عبارت است از دریافت درصد جزئی از کل مبلغ قرارداد و در قرار داد اجاره ملک  کمیسیون  مشاورین  املاک درصدی از اجاره بها یک ماه نیز می باشد

کارمزد مشاورین املاک با اینکه توسط اتحادیه املاک دارای نرخ مشخصی می باشد ولی در عرف بازار معمولا مبلغی بالاتر از نرخ نامه دریافت می کنند از همین رو ما برای شما هم نرخ نامه و هم محاسبه کمیسیون در ارقام مختلف خرید و فروش ملک را انجام داده ایم تا شما بتوانید مبلغ که پرداخت میکنید تا جای امکان تا نرخ اتحادیه تخفیف گرفته و کاهش دهید

فقط نکته که اهمیت دارد ممکن است شما از مشاور املاک درخواست دیگری داشته باشید در این صورت مبلغ کمیسیون می تواند مبلغی توافقی باشد به عنوان مثال با مشاور املاک خود توافق می کنید اگر در مدت کمتر از یک ماه ملکتان را مشاور املاک بتواند به فروش برساند به او ۲ درصد از کل مبلغ  قرارداد را پرداخت می کنید به جای نیم درصد

نرخ اتحادیه کمیسیون مشاورین املاک:

نرخ کمیسیون قرارداد خرید و فروشتا سقف ۵۰۰ ملیون تومان ۰٫۵ درصد کل مبلغ قرارداد و مبلغ مازاد از  ۵۰۰ ملیون تومان ۰٫۲۵ درصد + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
نرخ کمیسیون قرارداد اجاره۲۵درصد مبلغ اجاره بها یک ماه
نرخ کمیسیون رهنبه ازای هر یک ملیون تومان ۳۰ هزار تومان

 

 

 محاسبه کمیسیون و حق الزحمه مشاورین املاک تا سقف ۵۰۰ ملیون تومان در قرارداد خرید و فروش:

کارمزد مشاورین املاک در قرارداد های خرید و فروش تا سقف ۵۰۰ ملیون تومان برابر با ۰٫۵ درصد کل مبلغ معامله است که به مبلغ کمیسیون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود  به  عنوان مثال اگر ملک شما ۴۰۰ میلیون معامله شود کارمزدی که هر از طرفین قرارداد به مشاور املاک باید پرداخت کنند به روش زیر محاسبه می شود

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۰٫۵% =۲,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                مبلغ قرارداد ضرب در ۰٫۵ درصد 

۲,۰۰۰,۰۰۰ × ۹% =۱۸۰,۰۰۰                                                                        مبلغ کمیسیون ضرب در ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

۲,۰۰۰,۰۰۰+۱۸۰,۰۰۰=۲,۱۸۰,۰۰۰              مبلغ که هریک از طرفین باید به عنوان کمیسیون به مشاورین املاک پرداخت کنند

که در جداول  زیر برای شما به ازای هر ۱۰۰ ملیون افزایش مبلغ قرارداد کارمزد پرداختنی به  تفکیک هر یک از طرفین قرارداد اورده ایم

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد ۴۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵۴۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۲۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۹۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان

 

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۳۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۱۳۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۴۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۱۸۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۵۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۲۲۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

محاسبه کمیسیون و حق الزحمه مشاورین املاک بیش از  ۵۰۰ ملیون تومان در قرارداد خرید و فروش:

کارمزد مشاورین املاک در قرارداد های خرید و فروش  که مبلغ قرارداد (قیمت ملک) بیشتر از ۵۰۰ کمیسیون باشد نحوه محاسبه ان تغییر می کند به این صورت که هر یک از طرفین باید بابت ۵۰۰ ملیون اول ۰٫۵ درصد بپردازد و به ازای مبلغ مازاد از ۵۰۰ ملیون۰٫۲۵ درصد ان را به اضافه  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون به مشاور املاک پرداخت کنند به  عنوان مثال اگر ملک شما ۷۰۰ میلیون معامله شود کارمزدی که هر از طرفین قرارداد به مشاور املاک باید پرداخت کنند به روش زیر محاسبه می شود

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۰٫۵% =۲,۵۰۰,۰۰۰                                                                                                                          ۵۰۰ ملیون اول مبلغ قرارداد ضرب در ۰٫۵ درصد   

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  × ۰٫۲۵% =۵۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                 مازاد ۵۰۰ ملیون تومان مبلغ قرارداد ضرب در۰٫۲۵ درصد

۲,۵۰۰,۰۰۰+۵۰۰,۰۰۰=۳,۰۰۰,۰۰۰                                                                                    کارمزد پرداختنی هر طرف قرارداد قبل افزودن ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده          

۳,۰۰۰,۰۰۰ × ۹% =۲۷۰,۰۰۰                                                                                                                        مبلغ کمیسیون ضرب در ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

۳,۰۰۰,۰۰۰+۲۷۰,۰۰۰=۳,۲۷۰,۰۰۰                                                              مبلغ که هریک از طرفین باید به عنوان کمیسیون به مشاورین املاک پرداخت کنند

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۶۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۲۴۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۲,۹۹۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۷۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۲۷۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۸۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۲۹۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۳,۵۴۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۹۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۳۱۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۳,۸۱۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۳۳۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۴,۰۸۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۸,۱۷۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۳۶۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۳۸۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۴,۶۳۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۹,۲۶۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۴۰۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۴۲۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵,۱۷۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۰,۳۵۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۴۵۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۴۷۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵,۷۲۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۴۹۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۵۱۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۶,۲۶۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۵۴۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش ۲ میلیارد تومان باشد:

 

کمیسیون پرداختی فروشنده۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۵۶۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۶,۸۱۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۳,۶۲۵,۰۰۰ تومان

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۵۸۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۵۸۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۶۰۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۳۵۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۶۳۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۶۵۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۷,۹۰۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۵,۸۰۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۶۷۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۸,۱۷۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۶۹۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۸,۴۴۷,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۷۲۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان باشد:

کمیسیون پرداختی فروشنده۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۷۴۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۸,۹۹۲,۵۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۷,۹۸۵,۰۰۰ تومان

 

کمیسیون مشاورین املاک اگر مبلغ کل قرارداد خرید و فروش۳ میلیارد تومان باشد:

 

کمیسیون پرداختی فروشنده۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمیسیون پرداختی خریدار۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر طرف قرارداد۷۶۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی هر طرف قرارداد  احتساب مالیات بر ارزش افزوده۹,۲۶۵,۰۰۰ تومان
جمع کمیسیون پرداختی دو طرف قرار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

امیدوارم که این محتوا برای شما مفید واقع بشه . دوستانی که مایلند فایل پی دی اف مقاله بالا را داشته باشند می توانند از    اینجا  دانلودکنند.

منتظر سوالات شما هستم.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره سرمایه‌گذاری سودآور در املاک

دوره جامع، تخصصی و کاربردی

های ملک با ۲۰ سال سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری املاک

– شامل آموزش تخصصی سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خرید و فروش
– برگزار کننده اینوست‌ کمپ؛ قوی‌ترین کمپ سرمایه‌گذاری املاک در ایران

به شما کمک میکنه:
۱- دانش و مهارت سرمایه گذاری را کسب کنید و به یک سرمایه‌گذار خبره در املاک تبدیل شوید.
۲- شغل پر درآمدی ایجاد کنید.
۳- فایل و املاک پرسود رو برای‌تان‌ معرفی می‌کند.
۴- کمک میکنه‌ با هر میزان سرمایه در مسکن سرمایه‌گذاری کنید.