های ملک

شهرداری:

سوالات مربوط به ملک خود را که در حوزه شهرداری مربوط می شود را در این فرم بپرسید. استادملک در اولین فرصت سوالات شما را جواب خواهد داد.

پیوستن به گفتگو